Make your own free website on Tripod.com

 

Wij geven hieronder graag een voorbeeldje van een contract. We geven de modellen alvast de tip mee steeds een contractje op te stellen. Je kan het voorbeeldcontract hieronder vrij gebruiken door het te selecteren en Ctrl C en Ctrl V te gebruiken...

MODEL OVEREENKOMST

Partijen:

Fotograaf:   

Naam:
Adres:
Geboortedatum :
Tel.:                      GSM:                                       Email:

Model: Naam:
Adres:
Geboortedatum :
Tel.:                      GSM:                                       Email:

De fotograaf heeft het onverdeelde auteursrecht op de beelden, met inbegrip van het recht tot openbaarmaking. De opnamen en rechten op reproductie blijven eigendom van de fotograaf, ook al ontvangt het model afdrukken of reproducties van de gemaakte opnamen.

Het model geeft hierbij toestemming de gemaakte beelden te tonen aan derden en te gebruiken bij: wedstrijden, tentoonstellingen, publicatie in kunsttijdschriften of boeken. De fotograaf mag de beelden opnemen in zijn portfolio en tonen aan derden via elk huidig en toekomstig medium. Het model ziet af van om het even welke verdere vergoeding verbonden aan openbaarmaking.

Commercieel gebruik of verkoop van de beelden, zoals bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, is zonder bijkomende toestemming van het model niet toegestaan.

Het model mag de foto's gebruiken voor promotie doeleinden van haar werk als model. Het model mag de beelden opnemen in haar portfolio en tonen aan derden via elk huidig en toekomstig medium, mits het respecteren van de originaliteit van het gekregen beeldmateriaal en met duidelijke naamsvermelding van de fotograaf.

Commercieel gebruik of verkoop van de beelden, zoals bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, is zonder bijkomende schriftelijke toestemming van de fotograaf niet toegestaan.

Het model ontvangt voor het poseren het afgesproken honorarium, het model staat in voor de kosten van kledij.
 

Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening en is van onbepaalde duur.


Opgemaakt in tweevoud te                  op:


Voor akkoord                                                 Voor akkoord,

Fotograaf.                                                   Model.